Mijn zusje

Perla en haar Sintifamilie trekken in woonwagens door Duitsland. Ze leven volgens ongeschreven wetten en eeuwenoude tradities. De mannen in de familie zijn muzikanten, de vrouwen venten en voorspellen de toekomst. Maar Perla wil ook graag leren lezen en schrijven. Als het leven steeds moeilijker wordt, moeten Perla en haar familie vluchten. En dan breekt de oorlog uit… De familie wordt opgepakt. Alleen Perla’s zusje blijft achter. Hoe loopt het af met Perla en zal ze haar zusje nog ooit terugzien?

Een meeslepende roman over de manier van leven van Sinti en het vaak vergeten leed van zigeuners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Voor lezers vanaf 11 jaar.

Nog altijd zijn er mensen die niet weten dat Sinti en Roma slachtoffer zijn van de Holocaust of zoals zij het zelf noemen: porajmos, de verwoesting. Sinti wonen sinds de vijftiende eeuw in deze streken. Ze zijn de oudste minderheid en altijd ‘ongewenste vreemdeling’ geweest.

Onbekend maakt onbemind. Er bestaan allerlei vooroordelen over Sinti en Roma. Televisieseries als ‘My big gypsy wedding’ bepalen tegenwoordig het beeld terwijl er geen ‘zigeuner’ in voorkomt. Bijna alle woonwagenbewoners zijn reiziger/ ‘kamper’, slechts een kleine groep is Sinti en Roma. De term ‘zigeuner’ is een beladen term die zij vanwege de vele vooroordelen zelf liever niet gebruiken. Sinti en Roma hebben gemeen dat ze oorspronkelijk een nomadenvolk uit India zijn, ze leven volgens strenge tradities en reinheidsvoorschriften. Het meest opvallend is de liefdevolle en hechte manier waarin ze in een groot familieband met elkaar wonen, samen met grootouders, ooms en tantes. Ik hoop dat het verhaal van Perla bijdraagt tot meer begrip en respect voor de manier van leven van Sinti en Roma.

De Sinti vormen een zeer gesloten gemeenschap, na alles wat er in het verleden is gebeurd staan ze wantrouwend ten opzichte van de buitenwereld. Er bestaat weinig informatie over hen. Een jaar lang heb ik onderzoek gedaan en uiteindelijk ben ik stapje voor stapje meer te weten gekomen over hun cultuur. De gebeurtenissen in Westerbork en Auschwitz zijn gebaseerd op ooggetuigenverslagen van Sinti.


Mijn zusje stond op de longlist van ‘de Thea Beckmanprijs 2017’
en op de shortlist van ‘de Kleine Cervantes 2017’.

Mijn zusje verschijnt eind maart 2015.
ISBN 978 90 448 2400 1

Leeftijd : 11 + / NURcode 283 en 284
Geb. 324 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm


Antwerpse Boekenbeurs 2016


Mijn zusje stond op de longlist van ‘de Thea Beckmanprijs 2017’
en op de shortlist van ‘de Kleine Cervantes 2017’.


© Copyright 2009-2023 Inez van Loon